Våra öppettider

Kvarnen har öppet mellan kl. 06.30-17.30 inklusive under jul- och sommarledigheten. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Planeringsdagar

Kvarnen har fyra planeringsdagar per år. Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa dagar, kontakta förskolechef.